alibunar@redcross.org.rs

Основни принципи Црвеног крста

Седам основних принципа који нас воде

 • Хуманост

  Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, рођен је у жељи да без дискриминације укаже помоћ рањеницима на бојном пољу, у свом међународном и националном виду настоји да спречи и ублажи људске патње у свим приликама.

  Непристрасност

  Он не прави никакву разлику према народностима, раси, верским убеђењима, класи или политичком мишљењу. Он настоји да ублажи страдање појединаца, руковођен само њиховим потребама дајући првенство најхитнијим случајевима несрећа.

  Неутралност

  Да би очувао поверење свих, Покрет се не опредељује у непријатељствима и не ангажује се у било које време у расправама политичке, расне, верске и идеолошке природе.

  Независност

  Покрет је независан. Национална друштва, као помоћни органи хуманитарних служби својих влада и подвргнута законима у њиховим земљама, морају увек да сачувају своју аутономију, која ће им омогућити, да у свако доба делују у складу са принципима Покрета.

 • Добровољност

  То је добровољни покрет за помоћ, који не покреће жељу за стицање користи.

  Јединство

  У једној земљи може постојати само једно друштво Црвеног крста или Црвеног полумесеца. Оно мора бити доступно свима и спроводитит своју хуманитарну делатност на целој територији.

  Универзалност

  Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, у коме сва друштва имају једнаки статус и деле једнака права и дужности, да се међусобно помажу, је универзалан.

Вести

Програми Црвеног крста Алибунар

Добровољно давалаштво крви
Подмладак и омладина
Прва помоћ
Социјална делатност
Здравствено превентивна делатност
Сарадња
 • Општина Алибунар
  Дом здравља Алибунар