alibunar@redcross.org.rs

Превенција ХИВ АИДС полно преносивих инфекција

  • Превенција-ХИВ
  • Превенција-ХИВ2

Црвени крст своје активности у области борбе против ХИВ/АИДС-а заснива превашодно на примарној превенцији, кроз израду промотивног материјала и организовање обука. Рад у овој области базиран је на вршњачкој едукацији, као најуспешнијем начину преношења и усвајању знања, како у раду са децом у школама, тако и кроз реализацију обука где су млади циљна група. Циљ ових активности је превенција дискриминације особа које живе са ХИВ-ом и смањење броја новоинфицираних особа, а што се постиже континуираним радом на едукацији у области борбе против ХИВ/АИДС-а